Проучване отражението на лавини върху дървесни растения

04-11-2023

Работа по различни проекти с цел да се разбере повече за отражението на лавините (обект "СЗ склон на вр. Тодорка") върху радиалния прираст на дървесни растения, моментите на падане на големи лавини и др. Моля проследете линка, за да научите повече.

© Momchil Panayotov | Site created with Visia