Български | English

Контакти

Адрес:

Лесотехнически Университет
София 1756, бул. Кл.Охридски 10

e-mail: stemir@ ltu.bg - доц. д-р Стефан Мирчев

mp2@ abv.bg - гл.ас. д-р Момчил Панайотов

niki_zafirov@ ltu.bg - инж. Николай Зафиров

dimitrov_117@ yahoo.com - Димитър Димитров, Научен сътрудник в Институт за Гората при БАН

Моля, имайте предвид, че след символа "@" в мейл адресите е оставено ендо свободно място. Ако копирате адреса е необходимо да го махнете преди изпращане на писмо.

© Momchil Panayotov | Site created with Visia