Български | English

Екип

Лесотехнически Университет

 • доц. д-р Момчил Панайотов
 • доц. д-р Стефан Мирчев
 • д-р Николай Зафиров
 • Николай Цветанов, докторант
 • Албена Иванова, докторант
 • Велислава Шишкова, студент-магистър
 • Пепа Рангелова, студент-магистър

Институт за Гората

 • проф. Иван Раев
 • инж. Димитър Димитров

Софийски Университет

 • проф. Мариана Любенова
 • проф. Александър Шакаланов

Моля, проследете активните връзки (подчертан текст), за да научите повече за научните интереси и дейности на отделните личности

© Momchil Panayotov | Site created with Visia