Български | English

Добре дошли в страницата посветена на дендрохронологични проучвания в България.

Целта на създателите й е да представят основните научни направления и проекти, в които се използват годишни пръстени, хората, които се занимават с това и някои основни публикации.

В България има няколко малки групи от учени, които използват годишните пръстени на дървесните растения (дендрохронологични методи), за различни проучвания. Те са от Лесотехнически Университет, Институт за Гората и Софийски Университет (Биологически факултет).

Повече за различните проучвания можете да научите с проследяване на хипервръзките "проекти" и "теми" от менюто в ляво, а за отделните личности от хипервръзка "екип".

Какво "по-интересно":

За най-нова информация по актуална работа, моля вижте страниците Проекти и Публикации.

Екип на катедра Дендрология към Лесотехнически Университет започна работа по проект "Взаимодействие между гори и лавини в Пирин, България"

В рамките на този проект дендрохронологичните методи ще бъдат изполвани за датиране на падане на големи лавини в района на Бъндеришката долина и няколко други обекта в Пирин. Тези данни са изключително важни предвид липсата на исторически архив и ще позволят заедно с данни за скорошни лавини, получени чрез реални наблюдения да се натрупа информация за режима на лавините в Пирин, размерите на най-големите лавини и по-обективна и реална оценка на заплахите, които се носят от лавините. Проекта е финансиран от Фонд "Научни изследвания" (научна сесия 2019 г.). Моля, проследете връзката за повече информация за проекта.

Дендрохронологичния екип на катедра Дендрология към ЛТУ приключи работата по проект "Пространствено-времева реконструкция на летни температури за планинските райони на Кавказ и Пирин базирани на годишни пръстени"

Цел на проекта беше да се извършат първи измервания на интензитета на синя светлина (Blue intensity, BI) на годишни пръстени на вековни дървета от черна мура (Pinus heldreichii) и бяла мура (Pinus peuce) от Пирин, да се изградят хронологии от тях, те да се тестват спрямо климатични редици и измервания на максимална плътност на късната дървесина (MXD) от същите видове. Моля, проследете връзката за повече информация.

На 3 и 4 октомври 2013 г. в гр. Благоевград се проведе конференция OldConFor2013 - Вековни иглолистни гори в Централна и Югоизточна Европа – ползи и проблеми при опазването им. Те беше организирана по повод 80 годишнината от обявяването на първите резервати в България.

Повече информация за конференцията можете да получите от уеб сайта на конференцията.

Звеното от дендрохронолози от катедра Дендрология при ЛТУ започна работа по проект финансиран от Швейцарската Национална Научна Фондация и МОН. Моля, проследете връзката, за да научите повече за него.

В броя от м. Октомври 2012 г. на сп. Geo можете да прочетете статия от Момчил Панайотов и Евгени Цавков за вековните гори на резерват Парангалица, какво се е случвало в тях през последните 150-200 години и ефекта на природните нарушения върху сегашното състояние на гората.

В декемврийския брой на сп. GEO (2011 г). В него можете да прочетете статия от Момчил Панайотов и Евгени Цавков за вековните гори от черна мура в Пирин, изследванията на катедра Дендрология в тях и т.н.

На 17 Ноември 2011 г. официално отвари врати новата Комплексна лаборатория по Дендрология в Лесотехнически Университет. Повече можете да научите от тази страница.

Тя е в ремонтираната зала 212. Лабораторията е оборудвана с нова мебелировка, чисто нова система за мерене на широчини на годишни пръстени Lintab, микротом GSL-1, микроскопи, камера за дигитален микроскоп ProGres и съпътстващ софтуер.

Представяне на екипът на катедра Дендрология към Лесотехнически Университет на европейската конференция по дендрология Eurodendro 2011 в гр. Енгелберг, Швейцария, Септ. 2011 г. Презентация от д-р Момчил Панайотов на тема : "Climate extremes contribute for death of suppressed trees in single-cohort Norway spruce forests" с автори Momchil PANAYOTOV, Dominik Kulakowski, Peter Bebi

Представяне на дендроекологичните проучвания на катедра Дендрология към Лесотехнически Университет на 7-ма национална конференция по Ботаника, София, Септ. 2011 г. с няколко презентации.

© Momchil Panayotov | Site created with Visia