Български | English

Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало 1500-2000 г.

04-11-2023

Договор с фонд "Научни изследвания" ДТК 02/2 2010). Цел на проекта е да се проучи варирането на климатичните условия на Балканите през последните няколко столетия и как то се е отразило на социалния и икономически живот на населението. Ще се използват дендрохронологични и исторически методи. Моля проследете линка, за да научите повече.

© Momchil Panayotov | Site created with Visia