Български | English

Проучване на радиалния прираст на черна мура и отражението на климатичното вариране върху него

04-11-2023

Група от проекти целящи изясняване на редица въпроси, свързани с растежа на черните мури. Моля проследете линка, за да научите повече.

© Momchil Panayotov | Site created with Visia