Български | English

Проучване на влиянието на лавини върху гори от бяла мура по северозападния склон на вр. Тодорка, Пирин

07-11-2023

Кратка информация: Цел на проучването е да се определи момента на падане (датиране) на големи лавини по склона и влиянието върху вековни естествени гори от бяла мура. Повече информация и резултати от проучването могат да се намерят в публикации на д-р Момчил Панайотов (моля проследете връзката).

Лице за информация и контакт: д-р Момчил Панайотов, e-mail: mp2@ abv.bg

© Momchil Panayotov | Site created with Visia