Български | English

Проучване на букови гори в Стара планина и климатична реконструкция базирана на 300 годишна хронология

07-11-2023

Кратка информация: Проектът е част от докторантската дисертация на Димитър Димитров (ИГ при БАН). Целта е да се събере повече информация за горите от обикновен бук и да се направи климатична възстановка за период от 300 години.

Лице за информация и контакт: Димитър Димитров; e-mail: dimitrov_117@ yahoo.com

© Momchil Panayotov | Site created with Visia